RODO

Wysyłając dane potwierdzasz:

Potwierdzam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. (Administrator) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mierosławskiego 11A, 01-527 Warszawa, w celu przedstawienia mi obecnie jak i w przyszłości ofert ubezpieczenia oraz innych produktów i usług oferowanych przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz prawo odwołania zgody.
TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. w celu przedsta- wienia mi obecnie jak i w przyszłości ofert ubezpieczenia oraz innych produktów i usług oferowanych przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
TAK

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych, w tym ofert ubezpieczeniowych i innych materiałów promocyjnych przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
TAK

Wyrażam zgodę na używanie przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mojego numeru telefonu (telekomunikacyjne urządzenie końcowe) dla celów marketingu bezpośredniego.
TAK

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Analizy Potrzeb Klienta.
TAK

Po wysłaniu danych oczekuj na maila zwrotnego z adresu ovb.info@ovb.com.pl
Po otrzymaniu maila kliknij w napis POTWIERDZAM i dokończ kolejny krok.

W przypadku niepotwierdzenia zgody Twoje dane zostaną usunięte.
W przypadku podania nieprawidłowych danych, wniosek jest nieważny.


Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A (dalej OVB). W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdym momencie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB. Ponadto OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie to należy kierować pod adres dane.osobowe@ovb.com.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty.Jakie przysługują Pani/Panu prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypad- kach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Kontakt Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: Inspektor Ochrony Danych E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A